สมุนไพรแนะนำ

ดอกไพล

ไพล

ชื่อสมุนไพร : ว่านไพล หรือ ไพล ชื่อเรียกอื่นๆ : ปูขมิ้น, มิ้นสะล่าง (ฉาน-แม่ฮ่องสอน), ว่านไฟ ไพลเหลือง (ภาคกลาง), ปูเลย ปูลอย (ภาคเหนือ), ว่านปอบ (ภาคอีสาน) เป็นต้น ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zingiber montanum (J.Koenig) Link ex A.Dietr. ชื่อสามัญ : Phlai, Cassumunar ginger, Bengal root วงศ์ : ZINGIBERACEAE …

บอน

ชื่อสมุนไพร : บอน ชื่อเรียกอื่นๆ : ตุน , บอนหอม, บอนจืด, บอนเขียว, บอนจีนดำ, บอนท่า, บอนน้ำ, คึ ขื่อที้พ้อ, ขือท่อซู่, คึทีโบ, คูชี้บ้อง, คูไทย, ทีพอ, กลาดีไอย์, กลาดีกุบุเฮง, เผือก และ บอนหวาน ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Colocasia esculenta (L.) Schott ชื่อสามัญ : Elephant ear, Cocoyam, Dasheen, Eddoe, Japa…

ชาเขียว

ชื่อสมุนไพร : ชาเขียว ชื่อเรียกอื่นๆ : บู๋อี๋ (จีน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Camellia sinensis (L.) ชื่อสามัญ : Green Tea วงศ์ : TERNSTOREMIACEAE ชาเขียวเป็นชาสดที่ไม่ผ่านขั้นตอนการหมักเลย เตรียมได้โดยการนำใบชาสดมาผ่านความร้อนเพื่อทำให้ใบชาแห้งอย่างรวดเร็ว จึงได้ใบชาที่แห้งแต่ยังสดอยู่ และมีสีที่ค่อนข้างเข…

ผักแพว

ชื่อสมุนไพร : ผักแพว ชื่อเรียกอื่นๆ : ผักแพ้ว, ผักไผ่, ผักแพรว, ผักแจว, พริกบ้า, พริกม้า (พริกม่า), จันทร์โฉม, จันทร์แดง และหอมจันทร์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polygonum odoratum Lour. ชื่อสามัญ : Vietnamese Coriander วงศ์ : POLYGONACEAE   ผักแพวหรือผักไผ่ ซึ่งเป็นชื่อเรียกทางภาคเหนือ จัดเป็นสมุนไพรพื้นบ้าน…

ผักแขยง

ชื่อสมุนไพร : ผักแขยง ชื่อเรียกอื่นๆ : ผักพา (ภาคเหนือ), จุ้ยหู่โย้ง (จีนแต้จิ๋ว), สุ่ยฝูโหยง (จีนกลาง), ผักกะแยง, แขยง, คะแยง, ผักกะออม, มะออม, ผักลืมผัว, ควันเข้าตา และ อีผวยผาย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Limnophila aromatica (Lam.) Merr. ชื่อสามัญ : – วงศ์ : SCROPHULARIACEAE ผักแขยงเป็นพืชฤดูเดียวหร…

ข้าวโพด

ชื่อสมุนไพร : ข้าวโพด ชื่อเรียกอื่นๆ : ข้าวแช่ (แม่ฮ่องสอน), ข้าวสาลี, เข้าสาลี, สาลี (ภาคเหนือ), โพด (ภาคใต้), บือเคส่ะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), เข้าโพด (ไทย), เป๊ากื่อ (ม้ง), แผละลี (ลั้วะ), ข้าวแข่ (เงี้ยว, ฉาน, แม่ฮ่องสอน), เง็กบี้, เง็กจกซู่ (จีน), ยวี่หมี่ และ ยวี่สู่สู่ (จีนกลาง) ชื่อวิทยาศาสต…

ผักชีฝรั่ง

ชื่อสมุนไพร : ผักชีฝรั่ง ชื่อเรียกอื่นๆ : ผักชีดอย, ผักจีดอย, ผักจีฝรั่ง, หอมป้อมกุลา, หอมป้อมกูลวา, ห้อมป้อมเป้อ (เชียงใหม่,ภาคเหนือ), มะและเด๊าะ (แม่ฮ่องสอน), ผักชีใบเลื่อย (ขอนแก่น,พิจิตร), ผักหอมเทศ, ผักหอมเป (เลย,ขอนแก่น), หอมป้อม, หอมเป (ชัยภูมิ), หอมน้อยฮ้อ (อุตรดิตถ์) และ หอมป้อมเปอะ (กำแพงเ…

ฝรั่ง

ชื่อสมุนไพร : ฝรั่ง ชื่อเรียกอื่นๆ : จุ่มโป่ (สุราษฎร์ธานี), ชมพู่ (ปัตตานี), มะก้วย (เชียงใหม่), มะก้วยกา, มะมั่น (เหนือ), มะกา (แม่ฮ่องสอน), มะจีน (ตาก), ยามู, ย่าหมู (ใต้), สีดา (นครพนม) และ ปั๊กเกี้ย (จีนแต้จิ๋ว) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Psidium guajava Linn. ชื่อสามัญ : Guava วงศ์ : MYRTACEAE ฝรั่งเป็…

แก้วมังกร

ชื่อสมุนไพร : แก้วมังกร ชื่อเรียกอื่นๆ : ธานห์ลอง (เวียดนาม) และ สกราเนียะ (กัมพูชา) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hylocereus undatus (Haw) Britt. Rose. ชื่อสามัญ : Dragon Fruit และ Pitaya วงศ์ : CACTACEAE แก้วมังกรเป็นผลไม้ในตระกูลเดียวกับกระบองเพชร สามารถปลูกได้ทั่วประเทศ โดยหลักอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี …

มันเทศ

ชื่อสมุนไพร : มันเทศ ชื่อเรียกอื่นๆ : ยอดมันเทศ (มุกดาหาร), มันหลา (ปัตตานี), ยอดมันหลอง (ภูเก็ต), มันแก๋วแดง (ภาคเหนือ),หมักอ้อย (ละว้า-เชียงใหม่), แตลอ (มลายู-นราธิวาส), มัน (ไทใหญ่), มันแก๋ว (ไทลื้อ), ฟั่นด้อย (เมี่ยน), ด่อมังปร้างเร่น (ปะหล่อง) และ ฮวงกั้ว (จีน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ipomoea batatas…