แคนตาลูป

ชื่อสมุนไพร : แคนตาลูป ชื่อเรียกอื่นๆ : แตงเทศ, แตงฝรั่ง และ แตงไทยฝรั่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cucumis melo L. var. cantaloupensis. ชื่อสามัญ : Cantaloupe วงศ์ : CUCURBITACEAE แคนตาลูปเป็นผลไม้ที่จัดอยู่ อ่านเพิ่มเติม →

มะละกอ

ชื่อสมุนไพร : มะละกอ ชื่อเรียกอื่นๆ : มะก้วยเทศ (ภาคเหนือ), หมักหุ่ง (ลาว, นครราชสีมา, เลย), ลอกอ (ภาคใต้), กล้วยลา (ยะลา) และ แตงต้น (สตูล) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Carica papaya L. ชื่อสามัญ : Papaya, Paw อ่านเพิ่มเติม →

องุ่น

ชื่อสมุนไพร : องุ่น ชื่อเรียกอื่นๆ : ผูเถา (จีนกลาง), ผู่ท้อ (จีนแต้จิ๋ว) และ ชื่อเทียนเฉีย (จีนกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vitis vinifera L. ชื่อสามัญ : Grape วงศ์ : VITACEAE   องุ่นเป็นผลไม้ที่ออกรวมกั อ่านเพิ่มเติม →

พริก

ชื่อสมุนไพร : พริก ชื่อเรียกอื่นๆ : พริกแด้, พริกแต้, พริกนก, พริกแจว, พริกน้ำเมี่ยง (เหนือ), พริก, พริกชี้ฟ้า,พริกขี้หนู ภาคกลาง-เหนือ), ดีปลี (ใต้-ปัตตานี),ดีปลีขี้นก, พริกขี้นก, ลัวะเจีย (แต้จิ๋ว) อ่านเพิ่มเติม →

แครอท

ชื่อสมุนไพร : แครอท ชื่อเรียกอื่นๆ : ผักกาดหัวเหลือง และ ผักหัวชี ชื่อวิทยาศาสตร์ : Daucus carota Linn. ชื่อสามัญ : Carrot, Bees Nest Plant และ Bird’s-nest Root วงศ์ : APIACEAE แครอทเป็นผักไม่ใ อ่านเพิ่มเติม →

หนุมานประสานกาย

ชื่อสมุนไพร : หนุมานประสานกาย ชื่อเรียกอื่นๆ : ว่านอ้อยช้าง และ ชิดฮะลั้ง (จีน) ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Schefflera leucantha R. Vig. ชื่อสามัญ : Edible-stemed Vine วงศ์ : ARALIACEAE หนุมานประสานกายจัดเป็น อ่านเพิ่มเติม →

เห็นหลินจือ

ชื่อสมุนไพร : เห็ดหลินจือ ชื่อเรียกอื่นๆ : เห็ดหมื่นปี, เห็ดเล่งจือ, เห็ดขอนไม้ และ เห็ดจวักงู ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst ชื่อสามัญ : Lingzhi Mushroom และ Reishi Mushroom อ่านเพิ่มเติม →

แค

ชื่อสมุนไพร : แค ชื่อเรียกอื่นๆ : แคบ้าน (กลาง), แคขาว, แคแดง (เชียงใหม่), แคดอกแดง และ แคดอกขาว ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Sesbania grandiflora  (L.) Desv. ชื่อสามัญ : Agasta, Sesban และ Vegetable Humming B อ่านเพิ่มเติม →

ชะอม

ชื่อสมุนไพร : ชะอม ชื่อเรียกอื่นๆ : ผักหละ (เหนือ), ฝ่าเซ้งดู่, พูซูเด๊าะ (กระเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), โพซุยโดะ (กระเหรี่ยง กำแพงเพชร), อม (ใต้), ผ้กขา (อุดรธานี) และ ผักหล๊ะ(ไทยยอง) ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Ac อ่านเพิ่มเติม →

มะเขือพวง

ชื่อสมุนไพร : มะเขือพวง ชื่อเรียกอื่นๆ : มะแคว้งกุลา (เหนือ), หมากแข้ง (อีสาน), มะเขือละคร (โคราช), เขือน้อย, เขือพวง, ลูกแว้ง, เขือเทศ (ใต้) และ มะแว้งช้าง (สงขลา) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Solanum torvum S อ่านเพิ่มเติม →