ดอกไพล

ไพล

ชื่อสมุนไพร : ว่านไพล หรือ ไพล ชื่อเรียกอื่นๆ : ปูขมิ้น, มิ้นสะล่าง (ฉาน-แม่ฮ่องสอน), ว่านไฟ ไพลเหลือง (ภาคกลาง), ปูเลย ปูลอย (ภาคเหนือ), ว่านปอบ (ภาคอีสาน) เป็นต้น ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zingiber montanum (J.Koenig) Link ex A.Dietr. ชื่อสามัญ : Phlai, Cassumunar ginger, Bengal root วงศ์ : ZINGIBERACEAE …

สมุนไพรแก้ปัญหาผมร่วงบาง

ภูมิปัญญาชาวบ้านถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เกี่ยวกับสมุนไพรรักษาอาการผมร่วง ผมบาง หรือแม้กระทั่งหัวล้าน ที่ถูกนำมาใช้แก้ปัญหาผมร่วง ผมบาง ล้วนแต่เป็นสมุนไพรที่สามารถหาได้ตามท้องถิ่น เช่น มะกรูด, ว่านหางจระเข้, ขิง, ทองพันชั่ง, น้ำกะทิ และ ดอกอัญชัน เป็นต้น โดยสมุนไพรแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติช่วยร…

แก้ว

ชื่อสุมนไพร : แก้ว ชื่ออื่นๆ : กะมูนิง (มลายู-ปัตตานี), แก้วขาว (ภาคกลาง), แก้วขี้ไก่ (ยะลา), แก้วพริก, ตะไหลแก้ว (ภาคเหนือ), แก้วลาย (สระบุรี) และจ๊าพริก (ลำปาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Murraya paniculata (L.) Jack. ชื่อสามัญ :  Andaman satin wood, Chinese box tree, Orange jasmine วงศ์ : RUTACEAE แก้ว หร…

มะตูม

ชื่อสุมนไพร : มะตูม ชื่ออื่นๆ : กระทันตาเถร, ตุ่มเต้ง, ตูม (ปัตตานี), มะปิน (ภาคเหนือ) และมะปีส่า (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb. ชื่อสามัญ :  Bael วงศ์ : Rutaceae มะตูม เป็นผลไม้ที่นิยมนำมาทำน้ำผลไม้สมุนไพรกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีราคาถูก กลิ่นที่หอม …

มะลิลา

ชื่อสมุนไพร : มะลิลา ชื่อเรียกอื่นๆ : มะลิ, มะลิลา, มะลิซ้อน, มะลิขี้ไก่, มะลิหลวง, มะลิป้อม, ข้าวแตก และเตียมูน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jasminum Sambac (L.) Aiton ชื่อสามัญ : Arabian jasmine, Jusmine, Kampopot วงศ์ : OLEACEAE มะลิจัดเป็นพืชสำคัญของเศรษฐกิจไทย เพราะไม่ใช่เป็นเพียงดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเท่านั…

น้อยหน่า

ชื่อสมุนไพร : น้อยหน่า ชื่อเรียกอื่นๆ : น้อยแหน่, มะนอแหน่, บักเขียบ,หมักเขียบ, ลาหนัง, มะแน่ , หน่อเกล๊ะแซ, มะออจ้า, มะโอจ่า และเตียบ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Annona squamosa L. ชื่อสามัญ : Sugar Apple วงศ์ :  Annonaceae น้อยหน่าเป็นพืชยืนต้น ที่มีรสชาติหวาน เจริญเติบโตง่าย เพาะปลูกมากในภาคกลางและภาคตะวัน…

มะขาม

ชื่อสมุนไพร : มะขาม ชื่อเรียกอื่นๆ : ขาม,ตะลูบ, ม่องโคล้ง, อำเปียล, หมากแกง และส่ามอเกล ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tamarindusindica  L. ชื่อสามัญ : Tamarind, Indian date วงศ์ : Leguminosae–Caesalpinioideae มะขาม ถือเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่นิยมปลูกเนื่องจากให้ผลที่รับประทานได้ อร่อย มีคุณค่าทางสารอาหาร และเต็…

ว่านกาบหอย

ชื่อสมุนไพร : ว่านกาบหอย ชื่อเรียกอื่นๆ : กาบหอยแครง และ ว่านหอยแครง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tradescantia spathacea  Stearn ชื่อสามัญ : Oyster plant , White flowered tradescantia วงศ์ :  Commelinaceae ว่านกาบหอยเป็นพันธ์ไม้ที่เหมาะแก่การปลูกเป็นไม้ประดับตามสนามหน้าบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการ หรือสวนสาธารณะ…

กานพลู

ชื่อสมุนไพร : กานพลู ชื่อเรียกอื่นๆ : จันจี่ (เหนือ) และ ดอกจันทร์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syzygium aromaticum (L.) Merr.& L.M.Perry ชื่อสามัญ : Clove Tree วงศ์ : Myrtaceae กานพลูจัดเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายเนื่องจากมีสรรพคุณทางยาที่มากมาย มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว และมีรสชาติที่เป็นเ…

กะเพรา

ชื่อสมุนไพร : กะเพรา ชื่อเรียกอื่นๆ : กอมก้อ, กอมก้อดง, ห่อกวอซู, ห่อตูปลู, อิ่มคิมหลำ, ห่อกวอซู, ห่อตูปลู, อิ่มคิมหลำ, กะเพราขน, กะเพราขาว, กะเพราแดง และ อีตู่ข้า ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ocimum sanctum  L. ชื่อสามัญ : Holy basil, Sacred basil วงศ์ :  Lamiaceae (Labiatae) กะเพราหนึ่งในผักสมุนไพรที่เรารับป…