ไพล

ชื่อสมุนไพร : ว่านไพล หรือ ไพล ชื่อเรียกอื่นๆ : ปูขมิ้น, มิ้นสะล่าง (ฉาน-แม่ฮ่องสอน), ว่านไฟ ไพลเหลือง (ภาคกลาง), ปูเลย ปูลอย (ภาคเหนือ), ว่านปอบ (ภาคอีสาน) เป็นต้น ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zingiber montanu อ่านเพิ่มเติม →

บอน

ชื่อสมุนไพร : บอน ชื่อเรียกอื่นๆ : ตุน , บอนหอม, บอนจืด, บอนเขียว, บอนจีนดำ, บอนท่า, บอนน้ำ, คึ ขื่อที้พ้อ, ขือท่อซู่, คึทีโบ, คูชี้บ้อง, คูไทย, ทีพอ, กลาดีไอย์, กลาดีกุบุเฮง, เผือก และ บอนหวาน ชื่อว อ่านเพิ่มเติม →

ชาเขียว

ชื่อสมุนไพร : ชาเขียว ชื่อเรียกอื่นๆ : บู๋อี๋ (จีน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Camellia sinensis (L.) ชื่อสามัญ : Green Tea วงศ์ : TERNSTOREMIACEAE ชาเขียวเป็นชาสดที่ไม่ผ่านขั้นตอนการหมักเลย เตรียมได้โดยการนำ อ่านเพิ่มเติม →

ผักแพว

ชื่อสมุนไพร : ผักแพว ชื่อเรียกอื่นๆ : ผักแพ้ว, ผักไผ่, ผักแพรว, ผักแจว, พริกบ้า, พริกม้า (พริกม่า), จันทร์โฉม, จันทร์แดง และหอมจันทร์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polygonum odoratum Lour. ชื่อสามัญ : Vietnamese อ่านเพิ่มเติม →

ผักแขยง

ชื่อสมุนไพร : ผักแขยง ชื่อเรียกอื่นๆ : ผักพา (ภาคเหนือ), จุ้ยหู่โย้ง (จีนแต้จิ๋ว), สุ่ยฝูโหยง (จีนกลาง), ผักกะแยง, แขยง, คะแยง, ผักกะออม, มะออม, ผักลืมผัว, ควันเข้าตา และ อีผวยผาย ชื่อวิทยาศาสตร์ : L อ่านเพิ่มเติม →

ข้าวโพด

ชื่อสมุนไพร : ข้าวโพด ชื่อเรียกอื่นๆ : ข้าวแช่ (แม่ฮ่องสอน), ข้าวสาลี, เข้าสาลี, สาลี (ภาคเหนือ), โพด (ภาคใต้), บือเคส่ะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), เข้าโพด (ไทย), เป๊ากื่อ (ม้ง), แผละลี (ลั้วะ), ข้าวแข่ อ่านเพิ่มเติม →

ผักชีฝรั่ง

ชื่อสมุนไพร : ผักชีฝรั่ง ชื่อเรียกอื่นๆ : ผักชีดอย, ผักจีดอย, ผักจีฝรั่ง, หอมป้อมกุลา, หอมป้อมกูลวา, ห้อมป้อมเป้อ (เชียงใหม่,ภาคเหนือ), มะและเด๊าะ (แม่ฮ่องสอน), ผักชีใบเลื่อย (ขอนแก่น,พิจิตร), ผักหอม อ่านเพิ่มเติม →

ฝรั่ง

ชื่อสมุนไพร : ฝรั่ง ชื่อเรียกอื่นๆ : จุ่มโป่ (สุราษฎร์ธานี), ชมพู่ (ปัตตานี), มะก้วย (เชียงใหม่), มะก้วยกา, มะมั่น (เหนือ), มะกา (แม่ฮ่องสอน), มะจีน (ตาก), ยามู, ย่าหมู (ใต้), สีดา (นครพนม) และ ปั๊กเ อ่านเพิ่มเติม →

แก้วมังกร

ชื่อสมุนไพร : แก้วมังกร ชื่อเรียกอื่นๆ : ธานห์ลอง (เวียดนาม) และ สกราเนียะ (กัมพูชา) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hylocereus undatus (Haw) Britt. Rose. ชื่อสามัญ : Dragon Fruit และ Pitaya วงศ์ : CACTACEAE แก้วม อ่านเพิ่มเติม →

มันเทศ

ชื่อสมุนไพร : มันเทศ ชื่อเรียกอื่นๆ : ยอดมันเทศ (มุกดาหาร), มันหลา (ปัตตานี), ยอดมันหลอง (ภูเก็ต), มันแก๋วแดง (ภาคเหนือ),หมักอ้อย (ละว้า-เชียงใหม่), แตลอ (มลายู-นราธิวาส), มัน (ไทใหญ่), มันแก๋ว (ไทลื อ่านเพิ่มเติม →