หญ้าลิ้นงู


ชื่อสมุนไพร : หญ้าลิ้นงู
ชื่อเรียกอื่นๆ : จุ่ยจี้เช่า, จั่วจิเช่า (จีนแต้จิ๋ว), สุ่ยเฉียบฉ่าว สุ่ยเซี่ยนเฉ่า และ เสอเสอเฉ่า (จีนกลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hedyotis corymbosa Lamk
ชื่อสามัญ : Diamnel – flower และ Yaa linn guu
วงศ์ : RUBIACEAE LNG1

หญ้าลิ้นงูจัดเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งที่มักขึ้นในภูมิอากาศเขตร้อนถึงร้อนชื้นของประเทศในแถบแอฟริกา อเมริกา แคริปเบียน เอเชีย ออสเตรเลีย และแปซิฟิก ที่หลายๆประเทศไม่ให้ความสนใจ แต่สำหรับประเทศในแถบเอเชียนั้น กลับใช้หญ้าลิ้นงูเป็นสมุนไพรในการรักษาโรคหรือบำบัดอาการต่างๆได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการรักษาแผลภายนอก หรือการรักษาหรือขับพิษภายใน อีกทั้งยังช่วยแก้ไข้ แก้โรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหาร รักษาโรคมะเร็งในลำไส้ขจัดสารพิษ รักษาเนื้องอก รักษาโรคตับอักเสบ รักษาโรคกระเพาะ รักษาไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน รักษาโรคที่มีอาการอักเสบและติดเชื้อได้เป็นอย่างดี

 LNG5

ลักษณะสมุนไพร :
หญ้าลิ้นงูเป็นพรรณไม้ล้มลุกที่มักปลูกเป็นพืชคลุมดิน ลักษณะของลำต้นเลื้อยยาวประมาณ 6-20 นิ้ว แบ่งเป็นข้อๆ แตกกิ่งก้านสาขามากมาย ยอดสูงประมาณ 15-50 เซนติเมตร  ผิวของลำต้นค่อนข้างเรียบเกลี้ยงเป็นเหลี่ยม ใบเป็นใบเดี่ยว มีขนาดเล็ก ขนาดยาวประมาณ 0.5-1 นิ้ว กว้างประมาณ 1.5-3.5 มม.
ลักษณะใบแหลมเรียว ไม่มีก้านใบ ส่วนหูใบมีขนาดเล็ก หลังใบคดงอ ขอบใบหยาบ ดอกออกเป็นช่อ แต่ละช่อประกอบด้วยดอกประมาณ 2-4 ดอก แยกออกกันเป็นคู่ ๆ ดอกจะออกตามบริเวณง่ามใบ ดอกมีกลีบดอกและกลีบรองกลีบดอกเป็นสีขาวหรือสีแดงอ่อน ลักษณะดอกเป็นรูปกรวยปลายแยก ด้านนอกมีขนปกคลุม ดอกบานเต็มที่มีขนาดเพียง 2.5 มิลลิเมตร ภายในดอกมีเกสรเพศผู้ 5 อัน และมีรังไข่ 2 อัน ส่วนก้านดอกยาวประมาณ 0.6-2 ซม. ผลของหญ้าลิ้นงูมีลักษณะเป็นสันสี่มุม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของผลประมาณ 2.5 มิลลิเมตร เปลือกหุ้มด้านนอกมีลักษณะแข็งมาก เมื่อแก่ปลายผลจะแตกออก ภายในผลมีเมล็ดเล็กๆ เหลี่ยมๆ จำนวนมากบรรจุอยู่ ต้นหญ้าลิ้นงูเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ได้ง่ายด้วยการใช้เมล็ด เจริญเติบโตได้ดีตามที่ที่มีความชื้นสูง แสงแดดส่องถึง และดินร่วนซุย

 LNG4

ส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์ลำต้น
สรรพคุณทางยา :
ลำต้น รักษาฝีหรือแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก ขับพิษร้อนถอนพิษไข้ แก้ไข้มาลาเรีย แก้ลำไส้อักเสบ รักษาโรคมะเร็งในลำไส้ แก้ฝีในท้อง ทำให้เจริญอาหารแก้อาการท้องเสีย แก้อาการท้องอืด แก้อาการท้องเฟ้อ แก้โรคบิด แก้ท้องผูก ขับพยาธิ ขจัดสารพิษ รักษาเนื้องอก รักษาโรคกรดไหลย้อน รักษาโรคตับอักเสบ รักษาโรคกระเพาะ รักษาไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน รักษาโรคที่มีอาการอักเสบและติดเชื้ออย่างคางทูม ทอนซิลอักเสบ หลอดลมอักเสบ ปอดบวม หรือการติดเชื้อบริเวณอุ้งเชิงกราน ทางเดินปัสสาวะอักเสบ ตับอักเสบ ไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน ถุงน้ำดีอักเสบ และช่วยฆ่าพยาธิ

 LNG2

วิธีการใช้ :
รักษาฝีหรือแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก นำลำต้นสดมาต้ม แล้วเอาน้ำที่ได้มาใช้ล้างแผล
ขับพิษร้อนถอนพิษไข้ แก้ไข้มาลาเรีย แก้ลำไส้อักเสบ รักษาโรคมะเร็งในลำไส้ แก้ฝีในท้อง แก้อาการท้องเสีย แก้อาการท้องอืด แก้อาการท้องเฟ้อ แก้โรคบิด แก้ท้องผูกรักษาเนื้องอก ขับพยาธิ ขจัดสารพิษ ช่วยให้เจริญอาหาร รักษาโรคกรดไหลย้อน รักษาโรคตับอักเสบ รักษาโรคกระเพาะ รักษาไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน รักษาโรคที่มีอาการอักเสบและติดเชื้ออย่างคางทูม ทอนซิลอักเสบ หลอดลมอักเสบ ปอดบวม หรือการติดเชื้อบริเวณอุ้งเชิงกราน ทางเดินปัสสาวะอักเสบ ตับอักเสบ ไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน ถุงน้ำดีอักเสบ และช่วยฆ่าพยาธิ นำลำต้นสดมาต้มน้ำ ดื่มรับประทาน หรือใช้ลำต้นแห้งประมาณ 15-30 กรัม นำมาต้มเอาน้ำดื่มรับประทาน
 LNG3
ถิ่นกำเนิด :

หญ้าลิ้นงูพบได้ทั้งในภูมิอากาศเขตร้อนถึงร้อนชื้นของประเทศในแถบแอฟริกา เอเชีย แคริบเบียน อเมริกา ออสเตรเลีย และแปซิฟิก

 

.