หญ้างวงช้าง


ชื่อสมุนไพร : หญ้างวงช้าง
ชื่อเรียกอื่นๆ : ผักแพวขาว (กาญจนบุรี), หวายงวงช้าง (ศรีราชา), หญ้างวงช้างน้อย (ภาคเหนือ), หญ้างวงช้าง (ไทย), กุนอกาโม (มลายู-ปัตตานี), ชื้อเจาะ(ม้ง), ไต่บ๋วยเอี้ยว, เฉี่ยผี่เช่า (จีนแต้จิ๋ว), เงียวบ๋วยเช่า, ต้าเหว่ยเอี๋ยว และ เซี่ยงปี๊่เฉ่า
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Heliotropium indicum L.
ชื่อสามัญ : Alacransillo, Eye Bright, Indian Heliotrope, Indian Turnsole และ Turnsole
วงศ์ : BORAGINACEAEYNGCH1

หญ้างวงช้างเป็นพรรณไม้ที่ขยายพันธุ์ด้วยการใช้เมล็ด จัดเป็นพรรณไม้กลางแจ้งที่มักได้ทั่วไปในที่ที่มีความชื้น เจริญเติบโตได้ดีในดินทุกประเภท มักพบได้ตามพื้นที่ชื้นแฉะ เช่น ตามริมแม่น้ำ ลำคลอง ทางน้ำ ท้องนา แหล่งน้ำต่างๆ หรือตามที่รกร้างตามวัดวาอารามทั่วไป และมีบ้างที่ปลูกไว้เก็บมาขายเป็นยาสดตามสวนยาจีนต่างๆ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในงานย้อมสีได้ จากการสกัดน้ำสีจากใบหญ้างวงช้าง เมื่อนำมาย้อมเส้นไหมก็พบว่าได้เส้นไหมที่มีคุณภาพดี มีความคงทนต่อการซักในระดับดีและดีมาก และมีความคงทนต่อแสงในระดับดี โดยสีที่ได้คือสีน้ำตาลอ่อน

 YNGCH2

ลักษณะสมุนไพร :
หญ้างวงช้างเป็นพรรณไม้ล้มลุก มีอายุเพียงฤดูกาลเดียว เกิดในช่วงฤดูฝน ถึงหน้าแล้งก็ตาย มีความสูงของต้นประมาณ 15-60 เซนติเมตร ลำต้นแตกกิ่งก้านมาก มีขนหยาบปกคลุมตลอดทั้งต้น ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับหรือออกเกือบตรงข้ามกัน ลักษณะของใบเป็นรูปไข่ รูปกลมรี หรือป้อม ปลายใบแหลมสั้น กลางใบกว้างออก โคนใบมนรีหรือเรียวต่อลงมาถึงก้านใบ ส่วนขอบใบหยักเป็นคลื่นเล็กน้อยหรือเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 2-5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 3-8 เซนติเมตร แผ่นใบเป็นสีเขียวเข้ม ผิวใบหยาบ มีรอยย่น และขรุขระ หลังใบและท้องใบมีขนเล็กน้อย มีก้านใบยาวประมาณ 3-7 เซนติเมตร ดอกเป็นช่อ โดยจะออกที่บริเวณปลายยอด ปลายช่อมักม้วนลงดูเหมือนงวงช้างหรือหางแมงป่อง ช่อดอกยาวประมาณ 3-20 เซนติเมตร ดอกจะออกดอกทางด้านบนด้านเดียวและเรียงกันเป็นแถว ดอกย่อยมีขนาดเล็กเป็นสีฟ้าอ่อนหรือสีขาว มีกลีบดอก 5 กลีบ ลักษณะของผลเป็นรูปไข่ ผลเป็นคู่ มีขนาดเล็ก ยาวประมาณ 4-5 มิลลิเมตร ผลเกิดจากการที่รังไข่ 2 อันรวมตัวติดกัน เปลือกผลแข็ง ข้างในแบ่งออกเป็นช่อง 2 ช่อง มีเมล็ดอยู่ตามช่อง ช่องละ 1 เมล็ด

YNGCH3

ส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์ : ทั้งต้น และ ใบ
สรรพคุณทางยา :

  1. ทั้งต้น  ยาแก้โรคชักในเด็ก ช่วยแก้เด็กตกใจในเวลากลางคืนบ่อยๆ ยาแก้ตาฟางเช่นกัน ช่วยแก้โรคลักปิดลักเปิด หรือโรคเลือดออกตามไรฟัน ช่วยแก้อาการปากเปื่อย ยาแก้ไข้ ลดไข้ ช่วยดับพิษร้อน ถอนพิษไข้ ยาเย็น ช่วยแก้อาการกระหายน้ำ ดับร้อนใน ยาสุขุม ออกฤทธิ์ต่อปอดและกระเพาะปัสสาวะ ช่วยแก้หอบหืด ช่วยแก้ปอดอักเสบ แก้ฝีในปอด มีฝีมีหนองในช่องหุ้มปอด ช่วยแก้อาการปวดท้อง
  2. ใบ ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ยาเย็น ช่วยแก้อาการกระหายน้ำ ดับร้อนใน ยาอมกลั้วคอจะช่วยแก้อาการเจ็บคอได้

 YNGCH4

วิธีการใช้ :                                     

  1. ยาแก้โรคชักในเด็ก ช่วยแก้เด็กตกใจในเวลากลางคืนบ่อยๆ ยาแก้ตาฟางเช่นกัน ช่วยแก้โรคลักปิดลักเปิด หรือโรคเลือดออกตามไรฟัน ช่วยแก้อาการปากเปื่อย ยาแก้ไข้ ลดไข้ ช่วยดับพิษร้อน ถอนพิษไข้ ยาเย็น ช่วยแก้อาการกระหายน้ำ ดับร้อนใน ยาสุขุม ออกฤทธิ์ต่อปอดและกระเพาะปัสสาวะ ช่วยแก้หอบหืด ช่วยแก้ปอดอักเสบ แก้ฝีในปอด มีฝีมีหนองในช่องหุ้มปอด ช่วยแก้อาการปวดท้อง นำทั้งต้นมาต้มกับน้ำดื่มรับประทาน
  2. ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ยาเย็น ช่วยแก้อาการกระหายน้ำ ดับร้อนใน ยาอมกลั้วคอจะช่วยแก้อาการเจ็บคอได้ นำใบมาต้มกับน้ำดื่มรับประทาน
  3. ช่วยบรรเทาอาการกระหายน้ำ ทำให้ชุ่มชื่นในลำคอ เกิดความชุ่มชื่นในอก นำแก่นมาต้มกับน้ำดื่มรับประทาน
  4. ยาแก้ท้องเสีย นำรากมาต้มกับน้ำ ดื่มรับประทาน

 YNGCH5

ถิ่นกำเนิด :
หญ้างวงช้างเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

.