กระวาน

ชื่อสมุนไพร : กระวาน ชื่อเรียกอื่นๆ : กระวานขาว, ข่าโคม, ข่าโคก, หมากเนิ้ง, ปล้าก้อ, มะอี้, กระวานดำ, กระวานแดง, กระวานโพธิสัตว์ และ กระวานจันทร์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amomum krervanh Pierre. ชื่อสามัญ : Camphor Seeds, Round Siam Cardamon, Best Camdamon,Clustered Cardamon วงศ์ : Zingiberaceae กระวานถือเ…