เทียนกิ่ง

ชื่อสมุนไพร : เทียนกิ่ง ชื่อเรียกอื่นๆ : เทียนแดง, เทียนไม้, เทียนต้น, เทียนข้าวเปลือก, เทียมป้อม, เทียนย้อม (ภาคกลาง), ฮวงกุ่ย และ โจนกะฮวยเฮี๊ยะ (จีน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lawsonia inermis L. ชื่อสามัญ : Henna, Alcana, Cypress Shrub, Egyptian Rrivet, Henna Tree, Inai, Kok Khau, Krapin, Madayanti, Meh…