เจี๋ยหมิงจื่อ

ชุมเห็ดจีน

ชื่อสมุนไพร : ชุมเห็ดจีน ชื่อเรียกอื่นๆ : ชุมเห็ดใหญ่ (ไทย) และ เจี๋ยหมิงจื่อ (จีนกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin & Barneby ชื่อสามัญ : Chinese Senna,  American Sicklepod และ Sicklepod วงศ์ : LEGUMINOSAE ชุมเห็ดจีนและชุมเห็ดไทยนั้นจะมีลักษณะของต้นที่คล้ายคลึงกัน แต่การจะ…

ชุมเห็ดไทย

ชื่อสมุนไพร : ชุมเห็ดไทย ชื่อเรียกอื่นๆ : พรมดาน, พราดาน (สุโขทัย), หญ้าลึกลืน, หญ้าลักลืน(ปราจีนบุรี), เล็นเค็ด (มหาสารคาม), เล็บหมื่นน้อย, ลับมืนน้อย, เล็บมื่นน้อย (ภาคเหนือ), ชุมเห็ดควาย, ชุมเห็ดเขาควาย, ชุมเห็ดนา, ชุมเห็ดเล็ก, เล็บมื่นน้อย, เล็บมื้น (ภาคกลาง), กิเกีย, หน่อปะหน่าเหน่อ, หน่อปะหน่ำ…