อ้อยช้าง

อ้อยช้าง

ชื่อสมุนไพร : อ้อยช้าง ชื่อเรียกอื่นๆ : หวีด (เชียงใหม่), ช้าเกาะ, ช้างโน้ม (ตราด), กอกกั่น, กอกกั๋น (อุบลราชธานี), ตะคร้ำ (ราชบุรี), ซาเกะ (สุราษฎร์ธานี), กุ๊ก, กุ้ก (ภาคเหนือ), อ้อยช้าง (ภาคกลาง), เส่งลู่ไค้ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), ปีเชียง (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) และ แม่หยูว้าย (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี)…

เล็บมือนาง

ชื่อสมุนไพร : เล็บมือนาง ชื่อเรียกอื่นๆ : อ้อยช้าง (อุตรดิตถ์), แสมแดง (ชุมพร), เล็บนาว (สตูล), มะจีมั่ง, จ๊ามัง, จะมั่ง (ภาคเหนือ), นิ้วมือพระนารายณ์ (ใต้), ไท้หม่อง (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), วะดอนิ่ง, อะดอนิ่ง (มะลายู-ยะลา) และ เล็บมือนางต้น ชื่อวิทยาศาสตร์ : Quisqualis indica Linn. ชื่อสามัญ : Rang…