หมากเนิ้ง

เร่ว

ชื่อสมุนไพร : เร่ว ชื่อเรียกอื่นๆ : หมากแหน่ง (สระบุรี), หน่อเนง (ชัยภูมิ), มะอี้, หมากอี้, มะหมากอี้ (เชียงใหม่) และ หมากเนิง (ภาคอีสาน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amomum xanthioides Wall. ชื่อสามัญ : Bustard Cardamom และ Tavoy Cardamom วงศ์ : ZINGIBERACEAE เร่วเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ในประเทศไทยสามารถพบไ…

กระวาน

ชื่อสมุนไพร : กระวาน ชื่อเรียกอื่นๆ : กระวานขาว, ข่าโคม, ข่าโคก, หมากเนิ้ง, ปล้าก้อ, มะอี้, กระวานดำ, กระวานแดง, กระวานโพธิสัตว์ และ กระวานจันทร์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amomum krervanh Pierre. ชื่อสามัญ : Camphor Seeds, Round Siam Cardamon, Best Camdamon,Clustered Cardamon วงศ์ : Zingiberaceae กระวานถือเ…