ส้มป่อย

ชื่อสมุนไพร : ส้มป่อย ชื่อเรียกอื่นๆ : ส้มพอดี (ภาคอีสาน), ส้มคอน (ไทใหญ่), ส้มขอน (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), พิจือสะ, พิฉี่สะ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), ผ่อชิละ, ผ่อชิบูทู (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), แผละป่อย, เมี่ยงโกร๊ะ, ไม้ส้มป่อย (ลั้วะ)และ เบล่หม่าฮั้น (ปะหล่อง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acacia concinna (Willd.) D.C…