พุทธรักษา

ชื่อสมุนไพร : พุทธรักษา ชื่อเรียกอื่นๆ : บัวละวงศ์ (ลำปาง), บัวละวง (ลพบุรี), พุทธศร (พายัพ), พุทธสร (ภาคเหนือ), สาคูหัวข่า,สาคูมอญ (ภาคกลาง), ปล้ะย่ะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), กวงอิมเกีย, เซียวปาเจีย, มุยหยิ่งเจีย (จีน), เหม่ยเหยินเจียว และ เสี่ยวปาเจียว (จีนกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Canna indica Linn.…

โมกหลวง

ชื่อสมุนไพร : โมกหลวง ชื่อเรียกอื่นๆ : ยางพุด, มูกขาว (เลย), พุด (กาญจนบุรี), พุทธรักษา (เพชรบุรี), มูกมันน้อย, มูกมันหลวง, มูกหลวง, โมกเขา, โมกทุ่ง (ภาคเหนือ), โมกใหญ่ (ภาคกลาง), หนามเนื้อ (เงี้ยว-ภาคเหนือ), ซอทึ, พอแก, พ้อแก และ ส่าตึ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oroxylum indicum  (L.)…