พริก

พริก

ชื่อสมุนไพร : พริก ชื่อเรียกอื่นๆ : พริกแด้, พริกแต้, พริกนก, พริกแจว, พริกน้ำเมี่ยง (เหนือ), พริก, พริกชี้ฟ้า,พริกขี้หนู ภาคกลาง-เหนือ), ดีปลี (ใต้-ปัตตานี),ดีปลีขี้นก, พริกขี้นก, ลัวะเจีย (แต้จิ๋ว), มะระตี้ (สุรินทร์), ล่าเจียว (จีนกลาง) และ หมักเพ็ด (อีสาน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Capsicum frutescens L…

พริกไทย

ชื่อสมุนไพร : พริกไทย ชื่อเรียกอื่นๆ : พริกน้อย (ภาคเหนือ), พริกไทยล่อน, พริก (ใต้), พริกขี้นก และพริกไทยดำ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Piper nigrum  L. ชื่อสามัญ : Pepper, Black Pepper วงศ์ :  PIPERACEAE พริกไทยถือเป็นเครื่องเทศรสเผ็ดชนิดหนึ่งที่ถูกใช้ในชีวิตประจำวันมาอย่างช้านาน จุดประสงค์หลักคือการแต่งกลิ่…