อบเชยต้น

ชื่อสมุนไพร : อบเชยต้น ชื่อเรียกอื่นๆ : บอกคอก (ลำปาง), พญาปราบ (นครราชสีมา), กระดังงา (กาญจนบุรี), สะวง (ปราจีนบุรี), ฝักดาบ (พิษณุโลก), กระแจะโมง, กะเชียด, กะทังนั้น (ยะลา), มหาปราบตัวผู้, อบเชย (ภาคกลาง), เขียด, เคียด, เฉียด, ชะนุต้น (ภาคใต้), ดิ๊กซี่สอ, กัวเล่ะบิ๊ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), กะพังหัน…