สลอด

ชื่อสมุนไพร : สลอด ชื่อเรียกอื่นๆ : บะกั้ง (แพร่), มะข่าง, มะคัง, มะตอด, หมากทาง, หัสคืน (ภาคเหนือ), ลูกผลาญศัตรู, สลอดต้น, หมากหลอด (ภาคกลาง) และ หมากยอง (แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Croton tiglium L. ชื่อสามัญ : Purging Croton, Croton Oil Plant วงศ์ : EUPHORBIACEAE สลอดเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว…