ตีนเป็ด

ตาเป็ดตาไก่

ชื่อสมุนไพร : ตาเป็ดตาไก่ ชื่อเรียกอื่นๆ : ก้างปลาดง, ตับปลา, ลังกาสา (เชียงใหม่), จ้ำเครือ (ลำปาง), ลังกาสาขาว (ตราด), ตีนจำโคก (เลย), ประดงนกกด (สุราษฎร์ธานี), ตาเป็ดหิน (ชุมพร), มาตาอาแย (มลายู-ยะลา), ตาไก่ใบกว้าง (ทั่วไป), มหาเฮง (ชื่อทางการค้า), ตีนเป็ด, ตาเป็ดเขา และ ตุ้มลงเดี๋ยง ชื่อวิทยาศาสต…

ตีนเป็ดน้ำ

ชื่อสมุนไพร : ตีนเป็ดน้ำ ชื่อเรียกอื่นๆ : ตุม, ตูม, พะเนียงน้ำ (กาญจนบุรี), สั่งลา (กระบี่), ตีนเป็ด, ตีนเป็ดทะเล (ภาคกลาง) และ มะตะกอ (มลายู-นราธิวาส) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cerbera odollam Gaertn. ชื่อสามัญ : Pong Pong วงศ์ : APOCYNACEAE   ตีนเป็ดน้ำหรือตีนเป็ดทะเลเป็นพืชที่ปลูกได้ง่าย และเจริญเติบโตดี…

พญาสัตบรรณ

ชื่อสมุนไพร : พญาสัตบรรณ ชื่อเรียกอื่นๆ : หัสบัน, สัตบรรณ, สัตตบรรณ, จะบัน, บะซา, ปูลา, ปูแล, ตีนเป็ด, ตีนเป็ดขาว, ตีนเป็ดไทย และ ต้นตีนเป็ด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alstonia scholaris (L.) R. Br. ชื่อสามัญ : Devil Tree, White Cheesewood, Devil Bark, Dita Bark และ Black Board Tree วงศ์ : APOCYNACEAE พญาสัต…