ว่านมหากาฬ

ชื่อสมุนไพร : ว่านมหากาฬ ชื่อเรียกอื่นๆ : คำโคก (ขอนแก่น, เลย), หนาดแห้ง (นครราชสีมา), ผักกาดกบ (เพชรบูรณ์), ผักกาดกบ (เพชรบุรี), ผักกาดนกเขา (สุราษฎร์ธานี), ดาวเรือง (ภาคกลาง), แจะออเมีย (เมี่ยน), ชั่วจ่อ (ม้ง), เครือผักปั๋ง (ลั้วะ) และ หนิวเสอซันฉิ (จีนกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gynura pseudochina  (…

ดาวเรือง

ชื่อสมุนไพร : ดาวเรือง ชื่อเรียกอื่นๆ : ดาวเรืองใหญ่ (ทั่วไป), คำปู้จู้หลวง (ภาคเหนือ), พอทู (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), บ่วงซิ่วเก็ก (จีนแต้จิ๋ว), ว่านโซ่วจวี๋ (จีนกลาง), บ่วงลิ่วเก็ก เฉาหู่ย้ง, กิมเก็ก (จีน) และ ดาวเรืองอเมริกัน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tagetes erecta  L. ชื่อสามัญ : African Marigold, Americ…