กะแอน

กระทือ

ชื่อสมุนไพร : กระทือ ชื่อเรียกอื่นๆ : เฮียวแดง (แม่ฮ่องสอน), กระทือป่า, กะแวน, กะแอน, แสมดำ, เฮียวดำ, แฮวดำ (ภาคเหนือ), ทือ และ กะทือ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zingiber zerumbet  (L.) Smith. ชื่อสามัญ : Shampoo Ginger และ  Wild Ginger วงศ์ : ZINGIBERACEAE กระทือเป็นพืชที่มีกลิ่นหอม รสขมขื่น ปร่า และเผ็ดเล็ก…

กระชาย

ชื่อสมุนไพร : กระชาย ชื่อเรียกอื่นๆ : กระชายดำ, กะแอน, ขิงทราย (มหาสารคาม), จี๊ปู, ซีฟู, เปาซอเร๊าะ, เป๊าสี่ระแอน (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ละแอน (ภาคเหนือ) และ ว่านพระอาทิตย์ (กรุงเทพฯ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ชื่อสามัญ : Kaempfer วงศ์ : ZINGIBERACEAE กระชายเป็นพืชสมุนไพรที…