กระดังงาไทย

ชื่อสมุนไพร : กระดังงาไทย ชื่อเรียกอื่นๆ : กระดังงา, กระดังงาใบใหญ่ , กระดังงาใหญ่, สะบันงา และ สะบันงาต้น ชื่อวิทยาศาสตร์ :. Cananga odorata  Hook.f. & Thomson var. odorata ชื่อสามัญ : Ylang-ylang Tree, Perfume tree และ Llang-llang วงศ์ : ANNONACEAE   กระดังงาไทยจัดเป็นทั้งพืชสมุนไพร และไม้ประด…