สมุนไพรสำหรับใช้เกสรปรุงยา

หญ้าฝรั่น

ชื่อสมุนไพร : หญ้าฝรั่น ชื่อเรียกอื่นๆ : – ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crocus sativus Linn. ชื่อสามัญ : Saffron, True Saffron, Spanish Saffron และ Crocus วงศ์ : IRIDACEAE หญ้าฝรั่นเป็นพืชสมุนไพรต่างประเทศที่นิยมปลูกมากในแถบประเทศสเปน เยอรมัน ฝรั่งเศส อินเดีย และอิหร่าน โดยหากเป็นหญ้าฝรั่นที่ผลิตจากประเท…

ข้าวโพด

ชื่อสมุนไพร : ข้าวโพด ชื่อเรียกอื่นๆ : ข้าวแช่ (แม่ฮ่องสอน), ข้าวสาลี, เข้าสาลี, สาลี (ภาคเหนือ), โพด (ภาคใต้), บือเคส่ะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), เข้าโพด (ไทย), เป๊ากื่อ (ม้ง), แผละลี (ลั้วะ), ข้าวแข่ (เงี้ยว, ฉาน, แม่ฮ่องสอน), เง็กบี้, เง็กจกซู่ (จีน), ยวี่หมี่ และ ยวี่สู่สู่ (จีนกลาง) ชื่อวิทยาศาสต…

ดองดึง

ชื่อสมุนไพร : ดองดึง ชื่อเรียกอื่นๆ : ก้ามปู (ชัยนาท), หมอยหีย่า (อุดรธานี), พันมหา (นครราชสีมา), คมขวาน, หัวขวาน, บ้องขวาน (ชลบุรี), ดาวดึงส์, ว่านก้ามปู (ภาคกลาง), มะขาโก้ง (ภาคเหนือ), ดาวดึง, หัวขวาน, หัวฟาน และ พันมหา (ภาคอีสาน) ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Gloriosa superba L. ชื่อสามัญ : Climbing Lily, T…