สบู่เลือด

ชื่อสมุนไพร : สบู่เลือด ชื่อเรียกอื่นๆ : บัวเครือ (เพชรบูรณ์), บัวกือ (เชียงใหม่, เพชรบุรี), บัวบก (กาญจนบุรี, นครราชสีมา), เปล้าเลือดเครือ (ภาคเหนือ), โกฐหัวบัว (ภาคกลาง) และ พุ่งเหมาด้อย (เมี่ยน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Stephania pierrei Diels ชื่อสามัญ : – วงศ์ : MENISPERMACEAE สบู่เลือดหรือว่านส…

ว่านนางคำ

ชื่อสมุนไพร : ว่านนางคำ ชื่อเรียกอื่นๆ : – ชื่อวิทยาศาสตร์ : Curcuma aromatica Salisb. ชื่อสามัญ : Wild Turmeric วงศ์ : ZINGIBERACEAE ว่านนางคำเป็นต้นไม้ที่นิยมใช้ปลูกไว้ประจำบ้าน เป็นไม้ประดับ เนื่องจากมีดอกที่สวยงาม การปลูกว่านนางคำไว้ประจำบ้าน เชื่อว่าจะทำให้มีเสน่ห์ มีเมตตามหานิยมแก่ผู้ที่…

น้ำนมราชสีห์

ชื่อสมุนไพร : น้ำนมราชสีห์ ชื่อเรียกอื่นๆ : น้ำนมราชสีห์ใหญ่, นมราชสีห์, ผักโขมแดง (ภาคกลาง), หญ้าน้ำหมึก (ภาคเหนือ, ไทลื้อ), หญ้าหลังอึ่ง (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), ตะกราเหมาะ (กะเหรี่ยงแดง), บัดอะตอน (ปะหล่อง), ไต่ปวยเอี่ยงเช่า และ ปวยเอี้ยง (จีน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Euphorbia hirta Linn. ชื่อสามัญ : Gard…

ว่านชักมดลูก

ชื่อสมุนไพร : ว่านชักมดลูก ชื่อเรียกอื่นๆ : ว่านทรหด, ว่านพระยาหัวศึก, ว่านการบูรเลือด และ ว่านชักมดลูกตัวเมีย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Curcuma xanthorrhiza Roxb. ชื่อสามัญ : – วงศ์ : ZINGIBERACEAE   ว่านชักมดลูกเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ปลูกมากในจังหวัดเลย และเพชรบูรณ์ ว่านชักมดลูกตามสรรพคุณตำรารายา…

บอน

ชื่อสมุนไพร : บอน ชื่อเรียกอื่นๆ : ตุน , บอนหอม, บอนจืด, บอนเขียว, บอนจีนดำ, บอนท่า, บอนน้ำ, คึ ขื่อที้พ้อ, ขือท่อซู่, คึทีโบ, คูชี้บ้อง, คูไทย, ทีพอ, กลาดีไอย์, กลาดีกุบุเฮง, เผือก และ บอนหวาน ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Colocasia esculenta (L.) Schott ชื่อสามัญ : Elephant ear, Cocoyam, Dasheen, Eddoe, Japa…

กระแตไต่ไม้

ชื่อสมุนไพร : กระแตไต่ไม้ ชื่อเรียกอื่นๆ : กระแตไต่ไม้ (ภาคกลาง), กระปรอก (จันทบุรี), กระปรอกว่าว (ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี), กูดขาฮอก เช้าวะนะ พุดองแคะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), เดาน์กาโละ (มลายู-ปัตตานี), ใบหูช้าง สไบนาง (กาญจนบุรี), สะโมง (ส่วย-สุรินทร์) และ หัวว่าว (ประจวบคีรีขันธ์) ชื่อวิทยาศา…

โสมไทย

ชื่อสมุนไพร : โสมไทย ชื่อเรียกอื่นๆ : โสม, โสมคน (ภาคกลาง), ว่านผักปัง (เชียงใหม่), โทวหนิ่งเซียม (จีน) และ ถู่เหยินเซิน (จีนกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Talinum paniculatum Gaertn. ชื่อสามัญ : Fame Flower, Ceylon Spinach, Sweetheart  และ Surinam Purslane วงศ์ : PORTULACACEAE   โสมไทยจัดเป็นพรรณไม้กลางแจ…

กวาวเครือแดง

ชื่อสมุนไพร : กวาวเครือแดง ชื่อเรียกอื่นๆ : กวาวหัว, จานเครือ, จอมทอง และ ตานจอมทอง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Butea superba Roxb. ชื่อสามัญ : – วงศ์ : LEGUMINOSAE กวาวเครือแดงเป็นไม้ที่ชอบขึ้นตามภูเขาสูง และในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ แต่ในปัจจุบันหาได้ยาก เพราะมีไม่มากเท่ากวาวเครือขาว  กวาวเครือแด…

หอมแดง

ชื่อสมุนไพร : หอมแดง ชื่อเรียกอื่นๆ : หอมแกง (ภาคกลาง ภาคใต้), หอมไทย, หอมเล็ก, หอมหัว (ภาคกลาง), หอมหัวขาว, หอมบัว, หอมปั่ว (พายัพ), ผักบั่ว (อีสาน) และ ปราง (ภาคใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Allium ascalonicum Linn. ชื่อสามัญ : Shallot วงศ์ : AMARYLLIDACEAE หอมแดงเป็นพืชจำพวกผักเพื่อเก็บหัว ถือว่าพืชเศรษ…

แครอท

ชื่อสมุนไพร : แครอท ชื่อเรียกอื่นๆ : ผักกาดหัวเหลือง และ ผักหัวชี ชื่อวิทยาศาสตร์ : Daucus carota Linn. ชื่อสามัญ : Carrot, Bees Nest Plant และ Bird’s-nest Root วงศ์ : APIACEAE แครอทเป็นผักไม่ใช่ผลไม้ เนื่องจากเป็นส่วนรากของพืช โดยนิยมปลูกและรับประทานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขนาดมีตั้งแต่เล็ก…