โหราเดือยไก่

ชื่อสมุนไพร : โหราเด

Read more

หวายลิง

ชื่อสมุนไพร : หวายลิ

Read more

พลับพลึงตีนเป็ด

ชื่อสมุนไพร : พลับพล

Read more

กำลังควายถึก

ชื่อสมุนไพร : กำลังค

Read more

เท้ายายม่อม

ชื่อสมุนไพร : เท้ายา

Read more

ว่านมหากาฬ

ชื่อสมุนไพร : ว่านมห

Read more