สมุนไพรสำหรับใช้หัวใต้ดินปรุงยา

ดอกไพล

ไพล

ชื่อสมุนไพร : ว่านไพล หรือ ไพล ชื่อเรียกอื่นๆ : ปูขมิ้น, มิ้นสะล่าง (ฉาน-แม่ฮ่องสอน), ว่านไฟ ไพลเหลือง (ภาคกลาง), ปูเลย ปูลอย (ภาคเหนือ), ว่านปอบ (ภาคอีสาน) เป็นต้น ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zingiber montanum (J.Koenig) Link ex A.Dietr. ชื่อสามัญ : Phlai, Cassumunar ginger, Bengal root วงศ์ : ZINGIBERACEAE …

โหราเดือยไก่

ชื่อสมุนไพร : โหราเดือยไก่ ชื่อเรียกอื่นๆ : ชวนอู, อูโถว, ฟู่จื่อ และ หู่จื้อ (จีนกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Combretum latifolium Blume. ชื่อสามัญ : Prepared Common Monkshood Daughter Root วงศ์ : RANUNCULACEAE โหราเดือยไก่เป็นพรรณไม้ล้มลุก ลำต้นต้นตั้งหรือเอียงเล็กน้อย มีกิ่งก้านกลม มีหัวอยู่ใต้ดิน ออก…

หวายลิง

ชื่อสมุนไพร : หวายลิง ชื่อเรียกอื่นๆ : หวายลี และ หวายเย็บจาก (ภาคใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Flagellaria indica Linn. ชื่อสามัญ : – วงศ์ : FLAGELLARIACEAE หวายลิงเป็นพรรณไม้ที่บ้านเราพบได้มากทางภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ และทางภาคตะวันออก โดยมักขึ้นตามที่ชุ่มชื้น ตามป่าโปร่งตามช…

ว่านพร้าว

ชื่อสมุนไพร : ว่านพร้าว ชื่อเรียกอื่นๆ : ว่านสากเหล็ก, เชียงเม้า, เซียงเม้า (จีนแต้จิ๋ว) และ เซียนเหมา (จีนกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Curculigo orchioides Gaertn. ชื่อสามัญ : Bach Musale และ Common Curculigo Rhizome วงศ์ : AMARYLLIDACEAE ว่านพร้าวจัดเป็นพรรณไม้ล้มลุกขนาดเล็ก มีอายุหลายปี มีเหง้าอยู่ใต้…

ว่านคันทมาลา

ชื่อสมุนไพร : ว่านคันทมาลา ชื่อเรียกอื่นๆ : คันฑมาลา, ว่านขาว, ว่านนางคำขาว และ ว่านคันทมาลาน้อย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Curcuma Sp. ชื่อสามัญ : – วงศ์ : ZINGIBERACEAE ว่านคันทมาลาเป็นพรรณไม้ชนิดนี้ขยายพันธุ์โดยใช้หัวว่านลงดิน ดินที่นำมาใช้ปลูกคือดินปนทราย กลบดินให้พอมิดหัวว่าน แต่อย่ากดจนแน่น แล้วร…

โหราน้ำเต้า

ชื่อสมุนไพร : โหราน้ำเต้า ชื่อเรียกอื่นๆ : เทียนหนานซิง และ หนานซิง (จีนกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Arisaema consanguineum Schott. ชื่อสามัญ : – วงศ์ : LEGUMINOSAE โหราน้ำเต้าเป็นพรรณไม้ที่สมุนไพรชนิดนี้มีพิษ ผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอหรือสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทานสมุนไพรชนิดนี้ สำหรับผู้ที่ได้รับพิษจะมี…

พลับพลึงตีนเป็ด

ชื่อสมุนไพร : พลับพลึงตีนเป็ด ชื่อเรียกอื่นๆ : พลับพลึงกทม. ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hymenocallis littorolis (Jacq.) Salisb. ชื่อสามัญ : Spider Lily และ Giant Lily วงศ์ : AMARYLLIDACEAE พลับพลึงตีนเป็ดเป็นพรรณไม้ที่ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกกอและวิธีการเพาะเมล็ด สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินทั่วๆ ไป ชอบความชื้…

กำลังควายถึก

ชื่อสมุนไพร : กำลังควายถึก ชื่อเรียกอื่นๆ : เครือเดา, เดาน้ำ, สะเดา (เชียงใหม่), ก้ามกุ้ง (อุตรดิตถ์), เขืองปล้องสั้น (นครราชสีมา), เขือง (ภาคอีสาน), เขืองแดง, เขืองสยาม (ภาคกลาง), พอกะอ่ะ (กะเหรี่ยงเชียงใหม่) และ หนามป๋าวหลวง (ไทใหญ่) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Smilax perfoliata Lour. ชื่อสามัญ : – วง…

เท้ายายม่อม

ชื่อสมุนไพร : เท้ายายม่อม ชื่อเรียกอื่นๆ : บุกรอ (ตราด), สิงโตดำ (กรุงเทพฯ), นางนวล (ระยอง), ไม้เท้าฤาษี (ภาคกลาง), ท้าวยายม่อม และ ว่านพญาหอกหลอก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze ชื่อสามัญ : East Indian Arrow Root วงศ์ : TACCACEAE เท้ายายม่อมเป็นพรรณไม้ล้มลุกขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดห…

ว่านมหากาฬ

ชื่อสมุนไพร : ว่านมหากาฬ ชื่อเรียกอื่นๆ : คำโคก (ขอนแก่น, เลย), หนาดแห้ง (นครราชสีมา), ผักกาดกบ (เพชรบูรณ์), ผักกาดกบ (เพชรบุรี), ผักกาดนกเขา (สุราษฎร์ธานี), ดาวเรือง (ภาคกลาง), แจะออเมีย (เมี่ยน), ชั่วจ่อ (ม้ง), เครือผักปั๋ง (ลั้วะ) และ หนิวเสอซันฉิ (จีนกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gynura pseudochina  (…