ดองดึง

ชื่อสมุนไพร : ดองดึง ชื่อเรียกอื่นๆ : ก้ามปู (ชัยนาท), หมอยหีย่า (อุดรธานี), พันมหา (นครราชสีมา), คมขวาน, หัวขวาน, บ้องขวาน (ชลบุรี), ดาวดึงส์, ว่านก้ามปู (ภาคกลาง), มะขาโก้ง (ภาคเหนือ), ดาวดึง, หัวขวาน, หัวฟาน และ พันมหา (ภาคอีสาน) ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Gloriosa superba L. ชื่อสามัญ : Climbing Lily, T…