หญ้าฝรั่น

ชื่อสมุนไพร : หญ้าฝรั่น ชื่อเรียกอื่นๆ : – ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crocus sativus Linn. ชื่อสามัญ : Saffron, True Saffron, Spanish Saffron และ Crocus วงศ์ : IRIDACEAE หญ้าฝรั่นเป็นพืชสมุนไพรต่างประเทศที่นิยมปลูกมากในแถบประเทศสเปน เยอรมัน ฝรั่งเศส อินเดีย และอิหร่าน โดยหากเป็นหญ้าฝรั่นที่ผลิตจากประเท…