ยี่หร่า

ชื่อสมุนไพร : ยี่หร่า ชื่อเรียกอื่นๆ : กะเพราญวณ (กรุงเทพมหานคร), จันทร์หอม, เนียม (เชียงใหม่), จันทร์ขี้ไก่, เนียมต้น (แม่ฮ่องสอน), สะหลีดี (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), หอมป้อม (ภาคเหนือ), โหระพาช้าง, กะเพราควาย (ภาคกลาง) และ หร่า (ภาคใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ocimum gratissimum Linn. ชื่อสามัญ : Tree Basi…