Sunchoke

แก่นตะวัน

ชื่อสมุนไพร : แก่นตะวัน ชื่อเรียกอื่นๆ : แห้วบัวตอง และ ทานตะวันหัว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Helianthus tuberosus L. ชื่อสามัญ : Jerusalem Artichoke, Sunchoke, Sunroot, Earth Apple และ Topinambour วงศ์ : ASTERACEAE แก่นตะวันเป็นเป็นพืชดอกในตระกูลทานตะวัน จัดเป็นพืชวันสั้น สามารถเจริญเติบโตโดยมีการสะสมอาหาร…

ทานตะวัน

ชื่อสมุนไพร : ทานตะวัน ชื่อเรียกอื่นๆ : บัวตอง (ภาคเหนือ), ชอนตะวัน (ภาคกลาง), บัวทอง (ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ), ทานตะวัน (ภาคกลาง), ทานหวัน (ภาคใต้), เซี่ยงยื่อขุย, เซี่ยงยื้อขุย (จีนกลาง) และ เหี่ยงหยิกขุ้ย (จีนแต้จิ๋ว) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Helianthus annuus L. ชื่อสามัญ : Sunflower, Sunchoke วงศ์ : AST…