พลับพลึงตีนเป็ด

ชื่อสมุนไพร : พลับพลึงตีนเป็ด ชื่อเรียกอื่นๆ : พลับพลึงกทม. ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hymenocallis littorolis (Jacq.) Salisb. ชื่อสามัญ : Spider Lily และ Giant Lily วงศ์ : AMARYLLIDACEAE พลับพลึงตีนเป็ดเป็นพรรณไม้ที่ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกกอและวิธีการเพาะเมล็ด สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินทั่วๆ ไป ชอบความชื้…

พลับพลึง

ชื่อสมุนไพร : พลับพลึง ชื่อเรียกอื่นๆ : ลิลัว (ภาคเหนือ), ว่านชน (อีสาน), วิรงรอง (ชวา), พลับพลึงขาว และ พลับพลึงดอกขาว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crinum asiaticum L. ชื่อสามัญ : Crinum Lily, Cape Lily, Poison Bulb และ Spider Lily วงศ์ : AMARYLLIDACEAE พลับพลึงเป็นพืชที่มีกลิ่นหอมโดยนิยมนำมาปลูกเพื่อประดับสว…