มะกรูด

ชื่อสมุนไพร : มะกรูด ชื่อเรียกอื่นๆ : มะขุน, มะขูด (ภาคเหนือ), มะกูด (ภาคเหนือ), มะขู (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ส้มกรูด (ภาคใต้), ส้มมั่วผี (ภาคใต้), มะหูด (หนองคาย) และ โกรยเชียด (เขมร) ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Citrus hystrix  DC. ชื่อสามัญ : Leech lime, Mauritus papeda, Porcupine Orange วงศ์ :  RUTACEAE ม…