โมกหลวง

ชื่อสมุนไพร : โมกหลวง ชื่อเรียกอื่นๆ : ยางพุด, มูกขาว (เลย), พุด (กาญจนบุรี), พุทธรักษา (เพชรบุรี), มูกมันน้อย, มูกมันหลวง, มูกหลวง, โมกเขา, โมกทุ่ง (ภาคเหนือ), โมกใหญ่ (ภาคกลาง), หนามเนื้อ (เงี้ยว-ภาคเหนือ), ซอทึ, พอแก, พ้อแก และ ส่าตึ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oroxylum indicum  (L.)…