แก่นตะวัน

ชื่อสมุนไพร : แก่นตะวัน ชื่อเรียกอื่นๆ : แห้วบัวตอง และ ทานตะวันหัว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Helianthus tuberosus L. ชื่อสามัญ : Jerusalem Artichoke, Sunchoke, Sunroot, Earth Apple และ Topinambour วงศ์ : ASTERACEAE แก่นตะวันเป็นเป็นพืชดอกในตระกูลทานตะวัน จัดเป็นพืชวันสั้น สามารถเจริญเติบโตโดยมีการสะสมอาหาร…