พลับพลึงตีนเป็ด

ชื่อสมุนไพร : พลับพลึงตีนเป็ด ชื่อเรียกอื่นๆ : พลับพลึงกทม. ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hymenocallis littorolis (Jacq.) Salisb. ชื่อสามัญ : Spider Lily และ Giant Lily วงศ์ : AMARYLLIDACEAE พลับพลึงตีนเป็ดเป็นพรรณไม้ที่ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกกอและวิธีการเพาะเมล็ด สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินทั่วๆ ไป ชอบความชื้…