เทียนแดง

ชื่อสมุนไพร : เทียนแดง ชื่อเรียกอื่นๆ : ถิงลี่จื่อ และ ตู๋สิงช่าย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lepidium sativum Linn., Lepidium apetalum Willd. ชื่อสามัญ : Garden Cress และ Garden Cress Seed วงศ์ : CRUCIFERAE เทียนแดงเป็นพรรณไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งซึ่งเมล็ดเทียนแดงยังจัดอยู่ในกลุ่มยารักษาอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต โ…