ชุมเห็ดจีน

ชื่อสมุนไพร : ชุมเห็ดจีน ชื่อเรียกอื่นๆ : ชุมเห็ดใหญ่ (ไทย) และ เจี๋ยหมิงจื่อ (จีนกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin & Barneby ชื่อสามัญ : Chinese Senna,  American Sicklepod และ Sicklepod วงศ์ : LEGUMINOSAE ชุมเห็ดจีนและชุมเห็ดไทยนั้นจะมีลักษณะของต้นที่คล้ายคลึงกัน แต่การจะ…