พริกไทย

ชื่อสมุนไพร : พริกไทย ชื่อเรียกอื่นๆ : พริกน้อย (ภาคเหนือ), พริกไทยล่อน, พริก (ใต้), พริกขี้นก และพริกไทยดำ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Piper nigrum  L. ชื่อสามัญ : Pepper, Black Pepper วงศ์ :  PIPERACEAE พริกไทยถือเป็นเครื่องเทศรสเผ็ดชนิดหนึ่งที่ถูกใช้ในชีวิตประจำวันมาอย่างช้านาน จุดประสงค์หลักคือการแต่งกลิ่…