แก้ว

พิกุล

ชื่อสมุนไพร : พิกุล ชื่อเรียกอื่นๆ : ซางดง (ลำปาง), พิกุลเขา พิกุลเถื่อน (นครศรีธรรมราช), พิกุลป่า (สตูล), แก้ว (ภาคเหนือ), กุน (ภาคใต้), ไกรทอง, ตันหยง, มะเมา, พกุล และ พิกุลทอง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mimusops elengi L. ชื่อสามัญ : Asian Bulletwood, Bullet Wood, Bukal, Tanjong Tree, Medlar และ Spanish C…

แก้ว

ชื่อสุมนไพร : แก้ว ชื่ออื่นๆ : กะมูนิง (มลายู-ปัตตานี), แก้วขาว (ภาคกลาง), แก้วขี้ไก่ (ยะลา), แก้วพริก, ตะไหลแก้ว (ภาคเหนือ), แก้วลาย (สระบุรี) และจ๊าพริก (ลำปาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Murraya paniculata (L.) Jack. ชื่อสามัญ :  Andaman satin wood, Chinese box tree, Orange jasmine วงศ์ : RUTACEAE แก้ว หร…