แก้วมังกร

ชื่อสมุนไพร : แก้วมังกร ชื่อเรียกอื่นๆ : ธานห์ลอง (เวียดนาม) และ สกราเนียะ (กัมพูชา) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hylocereus undatus (Haw) Britt. Rose. ชื่อสามัญ : Dragon Fruit และ Pitaya วงศ์ : CACTACEAE แก้วมังกรเป็นผลไม้ในตระกูลเดียวกับกระบองเพชร สามารถปลูกได้ทั่วประเทศ โดยหลักอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี …