เสี้ยวน้อย

สนทราย

ชื่อสมุนไพร : สนทราย ชื่อเรียกอื่นๆ : สนหางสิงห์ (เลย), สนดง, สนหิน, เสียวน้อย (อุบลราชธานี), สนหอม (จันทบุรี), สนขี้ไก่ (กาญจนบุรี), ปอโฮ่งรุห์, สนเล็ก, สนสร้อย (นครศรีธรรมราช), สนนา (สุราษฎร์ธานี), ก้านถินแดง, สน (พังงา), สนเทศ (ปัตตานี), กังซง และ ซือหลิ่ว (จีนกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Baeckea frut…

กาหลง

ชื่อสมุนไพร : กาหลง ชื่อเรียกอื่นๆ : กาแจ๊ะกูโด (มลายู-นราธิวาส), กาหลง (ภาคกลาง), โยธิกา (นครศรีธรรมราช), ส้มเสี้ยว (ภาคกลาง) และเสี้ยวน้อย (เชียงใหม่) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bauhinia acuminata L. ชื่อสามัญ : Snowy Orchid Tree วงศ์ : Leguminosae – Caesalpinioideae กาหลงเป็นพืชในวงศ์เดียวกับคูน จามจุรี แ…