ว่านพร้าว

ชื่อสมุนไพร : ว่านพร้าว ชื่อเรียกอื่นๆ : ว่านสากเหล็ก, เชียงเม้า, เซียงเม้า (จีนแต้จิ๋ว) และ เซียนเหมา (จีนกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Curculigo orchioides Gaertn. ชื่อสามัญ : Bach Musale และ Common Curculigo Rhizome วงศ์ : AMARYLLIDACEAE ว่านพร้าวจัดเป็นพรรณไม้ล้มลุกขนาดเล็ก มีอายุหลายปี มีเหง้าอยู่ใต้…