อีเหนียว

ชื่อสมุนไพร : อีเหนียว ชื่อเรียกอื่นๆ : นางเหนียว, หนาดออน, อีเหนียวเล็ก (ภาคกลาง), หญ้าตืดแมว (ภาคเหนือ), หนูดพระตัน,หนูดพระผู้ (ภาคใต้), กระตืดแป (เลย), กระดูกอึ่ง, อ้ายเหนียว (กาญจนบุรี), นอมะช่าย (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) และ หงหมู่จีเฉ่า (จีนกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Desmodium gangeticum (L.) DC. ชื่…

หนูท้องขาว

ชื่อสมุนไพร : หนูท้องขาว ชื่อเรียกอื่นๆ : ผีเสื้อน้ำ (ลำปาง), อีเหนียว, ก้วงกัวฮี (อุบลราชธานี), หนูท้องขาว (ตราด), รุกกุนิงตาหน่อ (ยะลา), กิมกี่เช่า (จีนแต้จิ๋ว), กว่างตงจินเฉียนเฉ่า และ จินเฉียนเฉ่า (จีนกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Desmodium styracifolium (Osbeck) Merr. ชื่อสามัญ : – วงศ์ : LEGUM…