หอมป้อม

เทียนตากบ

ชื่อสมุนไพร : เทียนตากบ ชื่อเรียกอื่นๆ : หอมป้อม (ภาคเหนือ), เก๋อโหลวจื่อ และ จ้างหุยเซียง (จีนกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Carum carvi Linn. ชื่อสามัญ : Caraway, Caraway Fruit, Caraway Seed, Karawya และ Kummel วงศ์ : UMBELLIFERAE เทียนตากบเป็นพรรณไม้ล้มลุกในช่วงปีแรกจะแตกกิ่งก้านสาขาและในช่วงปีที่สองจะอ…

ยี่หร่า

ชื่อสมุนไพร : ยี่หร่า ชื่อเรียกอื่นๆ : กะเพราญวณ (กรุงเทพมหานคร), จันทร์หอม, เนียม (เชียงใหม่), จันทร์ขี้ไก่, เนียมต้น (แม่ฮ่องสอน), สะหลีดี (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), หอมป้อม (ภาคเหนือ), โหระพาช้าง, กะเพราควาย (ภาคกลาง) และ หร่า (ภาคใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ocimum gratissimum Linn. ชื่อสามัญ : Tree Basi…

ผักชีฝรั่ง

ชื่อสมุนไพร : ผักชีฝรั่ง ชื่อเรียกอื่นๆ : ผักชีดอย, ผักจีดอย, ผักจีฝรั่ง, หอมป้อมกุลา, หอมป้อมกูลวา, ห้อมป้อมเป้อ (เชียงใหม่,ภาคเหนือ), มะและเด๊าะ (แม่ฮ่องสอน), ผักชีใบเลื่อย (ขอนแก่น,พิจิตร), ผักหอมเทศ, ผักหอมเป (เลย,ขอนแก่น), หอมป้อม, หอมเป (ชัยภูมิ), หอมน้อยฮ้อ (อุตรดิตถ์) และ หอมป้อมเปอะ (กำแพงเ…