ผักชีฝรั่ง

ชื่อสมุนไพร : ผักชีฝรั่ง ชื่อเรียกอื่นๆ : ผักชีดอย, ผักจีดอย, ผักจีฝรั่ง, หอมป้อมกุลา, หอมป้อมกูลวา, ห้อมป้อมเป้อ (เชียงใหม่,ภาคเหนือ), มะและเด๊าะ (แม่ฮ่องสอน), ผักชีใบเลื่อย (ขอนแก่น,พิจิตร), ผักหอมเทศ, ผักหอมเป (เลย,ขอนแก่น), หอมป้อม, หอมเป (ชัยภูมิ), หอมน้อยฮ้อ (อุตรดิตถ์) และ หอมป้อมเปอะ (กำแพงเ…