ลิ้นมังกร

ชื่อสมุนไพร : ลิ้นมังกร ชื่อเรียกอื่นๆ : เหล่งหลี่เฮียะ, เหล่งจิเฮี้ย (จีน-แต้จิ๋ว), หลงลี่เยียะ และ หลงซื่อเยียะ (จีนกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sauropus changiana S.Y.Hu. ชื่อสามัญ : Dragon’s Tongue วงศ์ : EUPHORBIACEAE ลิ้นมังกรจัดเป็นพรรณไม้ที่ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำและวิธีการเพาะเมล็ด เจริญเติบโ…