เร่ว

ชื่อสมุนไพร : เร่ว ชื่อเรียกอื่นๆ : หมากแหน่ง (สระบุรี), หน่อเนง (ชัยภูมิ), มะอี้, หมากอี้, มะหมากอี้ (เชียงใหม่) และ หมากเนิง (ภาคอีสาน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amomum xanthioides Wall. ชื่อสามัญ : Bustard Cardamom และ Tavoy Cardamom วงศ์ : ZINGIBERACEAE เร่วเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ในประเทศไทยสามารถพบไ…