หมากแข้ง

มะแว้งต้น

ชื่อสมุนไพร : มะแว้งต้น ชื่อเรียกอื่นๆ : แว้งคม (สุราษฎร์ธานี, สงขลา), มะแคว้ง,  มะแคว้งขม,  มะแคว้งคม,  มะแคว้งดำ (ภาคเหนือ), หมากแข้ง, หมากแข้งขม (ภาคอีสาน), มะแว้ง, มะแว้งต้น (ทั่วไป), สะกังแค, สะกั้งแค (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), หมากแฮ้งคง (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), เทียนเฉีย และ ชื่อเทียนเฉีย (จีนกลาง) …

มะเขือพวง

ชื่อสมุนไพร : มะเขือพวง ชื่อเรียกอื่นๆ : มะแคว้งกุลา (เหนือ), หมากแข้ง (อีสาน), มะเขือละคร (โคราช), เขือน้อย, เขือพวง, ลูกแว้ง, เขือเทศ (ใต้) และ มะแว้งช้าง (สงขลา) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Solanum torvum Swartz. ชื่อสามัญ : Turkey Berry วงศ์ : SOLANACEAE มะเขือพวงเป็นพืชที่ขึ้นได้ทั่วไปในเขตร้อนและสามารถท…