หมอน้อย

หัสคุณ

ชื่อสมุนไพร : หัสคุณ ชื่อเรียกอื่นๆ : คอมขน, สามโซก (เชียงใหม่), หวด (ลำปาง), เพี้ยฟานดง, สมัดดง, สมัดต้น, สมัดใหญ่ (เลย), หัสคุณ (สระบุรี), ฉี้, ลิ้นชี่, สาบแร้งสาบกา (จันทบุรี), หมอน้อย (อุตรดิตถ์), ดอกสะมัด, สะแบก (อุดรธานี), ชะมุย (ชุมพร), มุยขาว (ประจวบคีรีขันธ์) และ หมุยขน (นครศรีธรรมราช) ชื่อ…

ผักกาดน้ำ

ชื่อสมุนไพร : ผักกาดน้ำ ชื่อเรียกอื่นๆ : หญ้าเอ็นยืด, หญ้าเอ็นหยืด,หญ้าเอ็นอืด (เชียงใหม่), หมอน้อย (กรุงเทพฯ), ผักกาดน้ำไทย, ผักกาดน้ำใหญ่ (ไทย), เชียจ่อยเช่า, ตะปุกชี้, ยั้วเช่า, ฮำผั่วเช่า, เซียแต้เฉ้า (จีน), ต้าเชอเฉียนเฉ่า (จีนกลาง) และ มะเดื่อญี่ปุ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plantago major Linn. ชื่อ…