โหราน้ำเต้า

ชื่อสมุนไพร : โหราน้ำเต้า ชื่อเรียกอื่นๆ : เทียนหนานซิง และ หนานซิง (จีนกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Arisaema consanguineum Schott. ชื่อสามัญ : – วงศ์ : LEGUMINOSAE โหราน้ำเต้าเป็นพรรณไม้ที่สมุนไพรชนิดนี้มีพิษ ผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอหรือสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทานสมุนไพรชนิดนี้ สำหรับผู้ที่ได้รับพิษจะมี…