ฝรั่ง

ชื่อสมุนไพร : ฝรั่ง ชื่อเรียกอื่นๆ : จุ่มโป่ (สุราษฎร์ธานี), ชมพู่ (ปัตตานี), มะก้วย (เชียงใหม่), มะก้วยกา, มะมั่น (เหนือ), มะกา (แม่ฮ่องสอน), มะจีน (ตาก), ยามู, ย่าหมู (ใต้), สีดา (นครพนม) และ ปั๊กเกี้ย (จีนแต้จิ๋ว) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Psidium guajava Linn. ชื่อสามัญ : Guava วงศ์ : MYRTACEAE ฝรั่งเป็…