ยี่สุ่น

ผกากรอง

ชื่อสมุนไพร : ผกากรอง ชื่อเรียกอื่นๆ : ขะจาย มะจาย ตาปู (แม่ฮ่องสอน), คำขี้ไก่ (เชียงใหม่), ดอกไม้จีน (ตราด), ไม้จีน (ชุมพร), ขี้กา (ปราจีนบุรี, ประจวบคีรีขันธ์), สามสิบ (จันทบุรี), ยี่สุ่น (ตรัง), เบ็งละมาศ สาบแร้ง หญ้าสาบแร้ง (ภาคเหนือ), ก้ามกุ้ง เบญจมาสป่า หญ้าสาบแร้ง (ภาคกลาง), จีน, โงเซกบ๊วย (จ…

กุหลาบมอญ

ชื่อสมุนไพร : กุหลาบมอญ ชื่อเรียกอื่นๆ : ยี่สุ่น (ภาคกลาง) และ กุหลาบออน (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rosa damascena Mill. ชื่อสามัญ : Damask Rose, Pink Damask Rose, Summer Damask Rose และ Rose วงศ์ : ROSACEAE กุหลาบมอญเป็นหรือต้นยี่สุ่น เป็นกุหลาบพันธุ์พื้นเมืองของหงสาวดี (เมืองของชาวมอญใน…