มะแว้งต้น

ชื่อสมุนไพร : มะแว้งต้น ชื่อเรียกอื่นๆ : แว้งคม (สุราษฎร์ธานี, สงขลา), มะแคว้ง,  มะแคว้งขม,  มะแคว้งคม,  มะแคว้งดำ (ภาคเหนือ), หมากแข้ง, หมากแข้งขม (ภาคอีสาน), มะแว้ง, มะแว้งต้น (ทั่วไป), สะกังแค, สะกั้งแค (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), หมากแฮ้งคง (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), เทียนเฉีย และ ชื่อเทียนเฉีย (จีนกลาง) …

มะแว้งเครือ

ชื่อสมุนไพร : มะแว้งเครือ ชื่อเรียกอื่นๆ : แขว้งเคีย (ตาก), มะแว้งเถา (กรุงเทพฯ), มะแว้ง และ มะแว้งเถาเครือ (ทั่วไป) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Solanum trilobatum Linn. ชื่อสามัญ : Ma waeng วงศ์ : SOLANACEAE มะแว้งเครือเป็นพรรณไม้กลางแจ้งที่ต้องการน้ำและความชื้นในปริมาณปานกลาง มักขึ้นเองตามธรรมชาติในบริเวณที…